WOZ BEZWAAR

BEZWAAR TEGEN WOZ WAARDE

Huiseigenaren ontvangen elk jaar de WOZ-beschikking van de gemeente waarin de waarde van de woning wordt vastgesteld. Deze waarde dient als basis voor het heffen van diverse belastingen. Een te hoge waarde heeft voor u nadelige gevolgen.


Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld ?

De gemeente bepaalt de marktwaarde op basis van de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de buurt. Bij het vaststellenvan de prijs wordt rekening gehouden met oppervlakte, inhoud en ouderdom van de woning.


Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt ?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u jaarlijks moet betalen. Daarnaast worden ook de gemeentelijke afvalstoffenheffing en de rioolheffing aan de WOZ-waarde gekoppeld. Ook het water- of hoogheemraadschap baseert de belasting op deze waarde. Een derde instantie die de WOZ-waarde gebruikt is de Belastingdienst. Het eigenwoningforfait (een percentage van de waarde van de woning dat u moet optellen bij het bruto inkomen) wordt vastgesteld met behulp van de WOZ-waarde. En dit percentage is in 2014 verhoogd van 0,6% naar 0,7% en in 2015 zelfs naar 0,75%. Wanneer de woning in Box 3 valt betaalt u zelfs 1,2% belasting over de waarde van de woning. Indien de ouders of de partner komen te overlijden pakt een te hoge waarde nog veel negatiever uit en kan de schade oplopen tot (tienduizenden) euros. Bovendien kun je bij een aantal banken boetevrij aflossen tot aan de WOZ-waarde. Een te hoge WOZ-waarde kost u derhalve aan alle kanten geld. HAN rekent u graag voor hoeveel u kunt besparen.


Hoe maak ik bezwaar ?

Het is heel simpel. U vraagt HAN om uw situatie te beoordelen. Als bezwaar maken zin heeft neemt HAN het werk van u over. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard zal de gemeente de kosten van het bezwaar betalen. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard neemt HAN de kosten voor zijn rekening.


Wat is de termijn waarbinnen ik bezwaar moet maken ?

Bezwaar maken moet binnen zes weken nadat u de beschikking van de gemeente  hebt gehad, anders bent u te laat. Wacht dus niet te lang en neem nu contact op met HAN.